A. Duda: "Ani naród polski, ani naród węgierski nie godzą się ze zniewoleniem i z siłowymi próbami odebrania wartości"

19 marca 2016 roku, 17:48

jeszcze nikt nie zabrał głosu w dyskusji

Polecane