Krytyka patologii w finansach publicznych

Publicystyczna wersja piętnowania patologii w finansach publicznych

autor: Krystian Mieszkała

Absolwent Administracji oraz Ekonomii, obecnie doktorant w Katedrze Prawa Finansowego UWr. Autor publikacji poświęconych podatkom i wydatkom publicznym. Niezłomny komentator patologii w finansach publicznych. Radny Wrocławia, członek komisji rewizyjnej i budżetowej.

Polecane