LIST OTWARTY / ODEZWA do pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

7 lipca 2014 roku, 15:50 2 października 2014 roku, 9:15

Fot./Autor bloga
Fot./Autor bloga

autor: Roman Andrzej Śniady

Były nauczyciel akademicki, wykładowca, społecznik, rolnik, ekolog

Nasz Głos w UPWr

Pracownicy, studenci, doktoranci, NASZ GŁOS w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Ratujmy UPWr przed likwidacją!

4 osoby wzięły udział w dyskusji

Powinno zostać przeprowadzone referendum. I wszystko będzie jasne.

Jak zwykle władze UPWr z rektorem i kanclerzem na czele urządzają sobie prywatny folwark z Uczelni. Jeśli są tak bardzo żądni władzy i kierownictwa niech otworzą swoją prywatną firmę..ale nie, najlepiej operuje się cudzymi (państwowymi) pieniędzmi.

Kołchoz Uniwersytecki - nawet ładnie brzmi ;)

Jak zawsze kolektywizm. Połączyć, aby było łatwiej spacyfikować i rządzić. Narusza podstawową zasadę wolnego rynku. Konkurencję. Czemu ma to służyć ? Co się za tym kryje ?

Polecane