Niespełnosprawni Równi Pełnosprawnym

Blog będzie poświęcony problematykom osób niepełnosprawnym.

autor: Michał Piechel

Michał Piechel (Ur. 1986 r.) Uzyskałem wyższe wykształcenie kończąc studia na Papieskim Wydziale Teologicznym na Katedrze Historii Filozofii z tyt. magistra teologii. Temat pracy magisterskiej: "Starożytne stolice kultury europejskiej. Pracuje jako asystentem pana posła na Sejm RP - Jacka Świata. W biurze poselskim zajmuję się sprawami społecznymi W wyborach do rad osiedli 19 maja 2013 r. zostałem wybrany radnym Rady Osiedla Gądów-Popowice Płd., w której pełnię funkcję wice-przewodniczącego zarządu osiedla.

Ustawa antydyskryminacyjna

W polskiej legislacji przełomem byłoby uchwalenie ustawy antydyskryminacyjnej, która stanowiłaby całą konkluzję świata osób niepełnosprawnych. Byłaby odpowiedzią na wszystkie problemy życia społecznego związanego z osobami niepełnosprawnymi.

7 czerwca 2014 roku, 14:14

Jak Jan Paweł II obalił komunizm?

Na hipotezę „Czy wybór Karola Wojtyły na papieża, to był początek końca komunizmu?”, należy szukać już w czasach, kiedy Karol Wojtyła został biskupem pomocniczym Archidiecezji Krakowskiej.

1 maja 2014 roku, 8:33 1

Kwietniowe Rocznice Zadumy Narodowej

Na pewno każdy pamięta wydarzenie, które było 02 kwietnia 2005 roku. Na pewno każdy pamięta wydarzenie z 10 kwietnia 2010 roku.

30 marca 2014 roku, 11:06

Kościół a polityka

We współczesnym świecie w różnych środowiskach można usłyszeć takie opinie "Kościół niech się nie wtrąca do polityki" lub „Kapłan jest od głoszenia Ewangelii a nie od uprawiania polityki”.

11 marca 2014 roku, 20:12 8

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

W dniu 27 marca 2012 roku Rada Ministrów przyjęła wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej, przedłożony za pośrednictwem Ministra Spraw Zagranicznych, dotyczący ratyfikacji Konwencji

16 lutego 2014 roku, 15:07

Polecane