Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, praca niepełnosprawnych

21 maja 2014 roku, 8:32

autor: Michał Piechel

Michał Piechel (Ur. 1986 r.) Uzyskałem wyższe wykształcenie kończąc studia na Papieskim Wydziale Teologicznym na Katedrze Historii Filozofii z tyt. magistra teologii. Temat pracy magisterskiej: "Starożytne stolice kultury europejskiej. Pracuje jako asystentem pana posła na Sejm RP - Jacka Świata. W biurze poselskim zajmuję się sprawami społecznymi W wyborach do rad osiedli 19 maja 2013 r. zostałem wybrany radnym Rady Osiedla Gądów-Popowice Płd., w której pełnię funkcję wice-przewodniczącego zarządu osiedla.

Niespełnosprawni Równi Pełnosprawnym

Blog będzie poświęcony problematykom osób niepełnosprawnym.

jeszcze nikt nie zabrał głosu w dyskusji

Polecane