Karpacz: Nie można dopuścić do likwidacji linii kolejowych

2 sierpnia 2015 roku, 14:24 2 sierpnia 2015 roku, 14:35

Konferencja poświęcona przyszłości linii kolejowych łączących Jelenią Górę z Karpaczem i Kamienną Górą przez Mysłakowice i Kowary.  / fot. MR
Konferencja poświęcona przyszłości linii kolejowych łączących Jelenią Górę z Karpaczem i Kamienną Górą przez Mysłakowice i Kowary. / fot. MR

104 osoby wzięły udział w dyskusji

......najpierw trzeba było zabić kolej aby teraz ją niemal od nowa budować bo odcinki torów prawie lasem zarosły.... wlodek k lublin

Na odcinku Mysłakowice - Kowary tory wyrywane, nikt tego nie pilnuje

najlepiej ,żeby gersten sam zainwestował ,a nie czychał na kase unijna

rafcio jaki chcesz etat ,konduktor ,zawiadowca czy od razu zasiądziesz w zarządzie spółki .,ale bądź kolega i weź ze sobą wieska ,on fachowiec w każdej dziedzinie

Nic z tego nie będzie, tylko ścieżka rowerowa sprawdzi się !

faktycznie widac samych kolejarzy nastawniczychzawiadowcow itych ktorzy budowali kolej brawo

Przeciwko likwidacji linii kolejowych pod ścieżki protestują sami rowerzyści. Można je wytyczyć bardziej atrakcyjnym i rozsądnym przebiegiem bez dokonywania zniszczeń w bardziej wartościowej infrastrukturze.

kowary dworezc glowny reaktywakcii niedzynnych linii koleiowych stop lkiwadcii pkp plk tlk PLK LKIWADCII GNMIA RADII TOROW PKP UTRZAMNIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PIESI OGRTDKIA PKP LKIWADCII GNMIA RADII TOROW PKP PLK TLK PERON

KARPCZA DWOREZC STOP LKIWADCII PKP ZLODZIE SZYN BEZAKRII TOROW PKP UTRZAMNIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PKP PIESI ORDTKIA PKP PLK REAKTYWAKCII NIEDZYNNYCH LINII KOLEIOWYCH PKP LKIWADCII GNMIA RADII TORW PKP

KOWARY DWOREZC GLOWNY REAKTYWAKCII NIEDZYNNYCH LINII KOLEIOWYCH STOP LKIWADCII PKP PLK UTRZAMNIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPIRWA PIESI OGRTDKIA PKP LKIWADCII GNMIA RADII TOROW PKP PLK TLK PERON

bolkow dworezc zlodzie szyn bezakrii kradesczesz calkowe czionie torow pkp utrzamnie kosztuie drogie trudna sprwa pisi ogrtdkia pkp reaktywakcii niedzynnych lnii koleiowy lkiwadcii stop pkp pljk PLK TLK LKIWADCIE GNMIA RADII TOROW PKP LELENIA COM GACIE CZTELNKI KONRAD PKP DYREKOR PKP BOLKOW DWOREZC LKIWADCII GNMIA RADII TOROW PKP UTRZAMNIEKOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PIESI OGRTDKIA PKP STOP LKIWADCII PKP PLK TLK LKIWADCII GNMIA RADII TOROW PKP PLK TLK WIADUKT

KOWARY DWOREZC GLOWNY REAKTYWAKCII NIEDZYNNYCH LINII KOLEIOWYCH UTRANMIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PIESI OGRTDKIA SKLEPY NETIO BIEDRONKIA PKP DWOREZC GLOWNY KOWARY PKP PLK TLK PERON STOP LKIWADCIIE NIE GLUPIE PKP PLK TLK LKIWADCIE GNMIA RDII TOROW PKP DZWIGI ZABKOWE PKP DWOREZC GLOWNY KOWARY STARY BUDNEK PKP STARY TOROW PKP LELENKIA COM GAZCIE CZTELNKI KONRAD DYREKOR PKP KOWARY DWOREZC GLOWNY REAKTWAKCII NIEDZYNYCH LINII KOLEIOWYCH UTRZAMNIE KOSZTUIE DROGIE TOROWPKP TRUDNA SPRWA PIESI OGRTDKIA PKP LKIWADCIE STOP LKIWADCII PKP PLK TLK LKIWADCII GNMIA RADII TOROW PKP PLK TLK MOSTY DWOREZC GLOWNY KOWARY NIEDZNNYCH PKP PLK TLK TLK PERON

Rozumiem, że Konrad Konrad ma nas zniechęcić do dyskusji. Co, na to NATO i moderato? :D

KOWARY DOREZC GLOWNY REAKTYKWACII NIEDZYNNYCH LINII KOLEIOWYCH UTRZAMNIE KOZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PIESI OGRTDKITA PKP STOP LKIWADCII PKP PLK LKIWADCI PALNY LELENKIA COM GAZCIE CZTELNKI KONRAD DYREKOR PKP KOWARY DWOREZC GLOWNY REAKTYKACII NIEDZYYNYCH LINII KOLEIOWYCH UTRAMNIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PIESI OGRTDKIA PKP STOP LKIWADCII PKP PLK TLK PERON LKIWADCII GNMIA PLANY PKP PLK TLK GLUPIE PKP PLK TLK TLK PERON

nie lkikwdacie linii do karpcza pkp plk LKIWADCIE GNMIA PALNY PKP PLK TLK DWOREZC KARPCZA PKP PLK UTRAMNIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PIESI OGRTDKIA PKP STOP LKIWADCII PKP PLK TLK REAKTYKAKCII NIEDZYNNYCH LINII KOLEIOWY LKIWADCI PLANY PKP PLK TLK PERON GLUPIE PKP PLK TLK PERON KOLEIOWYCH PERON

tunel ogorezlec dworezc zlodzie szynbezakrii kradesz calkowee czionie torow pkp reaktykwacii niedzynnych linii koleiowych pkp stop lkiwadcii pkp plk tlk utrzamnie kosztuie drogie trudna sprwa pkp piesi ogrtdkia pkp lkiwadciie gnmia radii torow pkp kruszwa kamenna gura dworezc torow pkp lubawka dworezc torow pkp kreszow dworezc torow pkp marszow dworezc piresca podzmnegioo torow pkp walbreszych mastio dworezc piresca podzmnegio torow pkp peron walbreszych dworezc glowny piresca podzmnegio torow pkp wysli mnisrtewio infrsatruktury skargie pkp wyskli mnisrtewio infrsatruktury skargie pkp wysli lelenkia com gazcie cztelnki konrad dyrejkor pkp kowary zdroi przytanek zlodzie szynbezakrii kradesz calkowe czionie torow pkp utrzamnie kosztuie drogie trudna sprwa piesi ogrtdkia pkp reaktykwacii niedczunnych linii kolweiowych stop lkiwadciie pkp plk tlk PKLANY LKIWADCII PKP PLK TLK TLK TLK PERON

TUNEL OGOREZLEC DWOPREZC ZLODZIE SZYNBEZAKRII TOROW PKP KRADESZ CALKOWE CZIONIE TOROW PKP UTRZAMNIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PKP PIESI OGRTDKIA PKP STOP LKIWADCIIE PKP PLK TLK REAKTYKWACII NCZYNNYCH LINII KOLEIOWYCH PLANY LKIWADCIIE PKP PLK TLK KRUSZWA KAMENNA GURA DWOREZC TOROW PKP LUBAWKA DWOREZC TOROW PKP KRESZOW DWOREZC ZLODZIE SZYNBEZAKRII TOROW PKP MARSZOW DWOREZC PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WALBRESZYCH MASTIO DWOREZC PIRESCA PODZMNNEGIO TOROW PKP WALBRESZYCH DWOREZC GLOWNY PIRESCA PODZMNEGIO TOROPW PKP WYSLI MNISRTEWIO INFRSATRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI MNISRTEWIO INFRSATRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI LELENKIA COM GAZCIE CZTELNKI KONRAD DYREKOR PKP KOWARY ZDROI PRZYSTANEK ZLODZIE SZYNBEZAKRII TOROW PKP KRADESZ CALKOWE CZIONIE TOROW PKP- UTRZAMNIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PIESI OGRTDKIA PKP REAKTYKWACII NIEDZYNNYCH LINII KOLEIOWYCH PKP PLK PLANY LKIWADCII GNMIA RADII TOROW PKP PLK TLK GLUPIE PKP PLK TLK TLK TLK TLK PERON

TUNEL OGOREZLEC DWOREZC ZLODZIE SZYNBEZAKRII TOROW PKP KRADESZ CALKOWE CZIONIE TOROW PKP UTRZAMNIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PKP PIESCI OGRTDKIA PKP REAKTYKWACII NIEDZYNNYCH LINII KOLEIOWYCH PKP STOP LKIWADCII PKP PLK TLK PERON PLANY LKIWADCII PKP PLK TLK KRUSZWA KAMENNA GURA DWOREZC TOROW PKP LUBAWKA DWOREZC TOROW PKP KRESZOW DWOREZC TOROW PKP

tunel ogorezlec dworezc zlodzie szynbezakrii torow pkp kradesz calkowe czionie torow pkp utrzamnie kosztuie drogie trudna sprwa pkp piesi ogrtdkia pkp reaktykwacii niedznnyny linii koleiowych stop lkiwadcii pkp plk tlk LKIWADCI PLANY PKP PLK TLK LKIWADCI PKP PKP PLK KRUSZWA KAMENNA GURA DWOREZC TOROW PKP LUBAWKA DWOREZC TORW PKP KRESZOW DWOREZC TOROW PKP MARSZOWDWOREZC PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WALNBRESZYCH MASTIO DWOREZC PIRESCA PODZMNEGIO TOPROW KP WALBRSZYCH DWOREZC MASTO PIESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WALBRESZYCH DWOREZC GLOWNY PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WYSLI MNISRTEWIO INFRSATRUKTURY SKARGGIE PKP WYSLI MNISRTEWIO INFRSATRUKRYET SKARGIE PKP WYSLI LELENKIA COM GAZCIE CZTELNKI KONRAD DYREKOR PKP KOWARY ZDROI PRZYTANEK ZLODZIE SZYNBEZAKRII TOROW PKP KRADESZ CALKOWE CZIONIE TOROW PKP UTRZAMNIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PIESI OGRTDKIA PKP STOP LKIWADCII GNMIA RADII TOROW PKP STOP LKIWADCIII GNMIA RADII TOROW PKP REAKTYKWACII NIEDZYNNYCH LINII KOLEIOWYCH PKP STIOP LKIWADCII PKP PKP PLK TLK PLANY LKIWADCII GNMIA RADII TOROW PKP PLK TLK PERON GLUPIE PKP PLK TLK PERON

TUNELE OGOREZLEC REAKTYKWACII NIEDZYNNYCH LINII KOLEIOWYCH PKP STOP LKIWADCII PKP PALNY LKIWADCII PKP UTYRZAMNIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PIESI OGRTDKIA PKP LKIWADCIE GNMIA RADII TOROW PKP KRUSZWA KAMENNA GURA DWOREZC TOROW PKP LUBAWAKA DWOREZC TOROW PKP KRESZOW DWOREZC TOROW PKP MARSZOW DWOREZC TOROW PKP WALBRESZYCH MASTIO DWOREZC PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WALBRESZYCH DWOREZC GLOWNY PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WYSLI MNISRTEWIO9 INFRSATRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI MNISRTEWIO INFRSATRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI LELENKIA COM GAZCIE CZTELNKI KONRAD DYREKOR PKP KOWARTY ZDROI PRZYTANEK ZLODZIE SZYNBEZAKRII KRADESZ CALKOWE CZIONIE TOROW PKP UTRZAMNIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PIESI OGRTDKIA PKP REAKTYKWACII NIEDZYNNYCH LINII KOLEIOWYCH STOP LKIWADCII PKP PLK TLK TLK PERON GLUPIE LKIWADCII PKP PLK TLK PERON

tunel ogorezlec reaktykwacii niwecdzynnyxch linii koleiowych utrzamnie kosztuie drogie trudna sprwa piesi ogrtdkia pkp stop lkiwadcii pkp plany lkiwadcuii pkp plk KRUSZWA KAMENNA GURA DWOREZC TOROW PKP LUBAWKA DWOREZC TOROW PKP KRESZOW DWOREZC TOROW PKP MARSZOW DWOREZC PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WALBRESZYCH DWOREZC MASTIO PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WALBRESZYCH DWIOREZC GLOWNY PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WYSLI MNISRTEWIO INFRSATRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI MNISRTEWIO INFRSATRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI LELENKIA COM GAZCIE CZTELNKI KONRAD DYREKOR PKP KOWARY ZDROI PRZYSTANEK ZLODZIE SZYN BEZAKRII KRADESZ CALKOWECIE ZIONIE TOROW PKP UTRZAMNIE KOSZTUE DROGA DRUDNA SPRWA PIESI OGRTDKIA PKP STOP LKIWADCIIE PKP PLK TLK REAKTYKWAcii niedzynnych linii koleiowy plany lkiwadcii GLUPIE PKP PLK TLK TLK PERON

lomnieca DOLNY PRZYTANEK ZLODZIE SZYNBEZAKRII TOROW PKP LOMNICA SREDNIE PRZYTANEK TOROW PKP LOMNICA GURA PRZYTANEK TOROW PKP MYSAKOWCIE DWOREZC PUIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP KOSTRZYCA DWOREZC ZL;ODZIE SZYNBEZAKRII TOROPW PKP KOWARY DWOREZC GLOWNY STOP LKIWEADCII PKP PLK TLK PERON KOWARY DZALKOWE PRZYSTANEK ZLODZIE SZYNBEZAKRII KRADESZ CALKOWE CZIONIE TOROW PKP KOWARY DOLNY PRZYTANEK ZLODZIE SZYNBEZAKII KOWARY STADION PRZYTANEK ZLODZIE SZYNBEZAKRII TOROW PKP KOWARY STADION PRZYTANEK ZLODZIE SZYNBEZAKRII TOROW PKP KOWARY ZDROI PRZYTANEK ZLODZIE SZYNBEZAKRII TOROW PKP KOWARY SREDNIE DWOREZC ZLODZIE SZYNBEZAKRII TOROW PKP WIADKUTY KOWARY GORNIE PRZYTANEK ZLODZIE SZYNBEZAKRII TOROW PKP KOWARY SCIEGNY PRZYTANEK ZLODZIE SZYNBEZAKRII TOROW PKP TUNEL OGOREZLEC DWOREZC ZLODZIE SZYNBEZAKRII TOROW PKP KRADESZ CALKOWE CZIONIE TOROW PKP STOP LKIWADCIIE PKP REAKTYKWACII NIEDZYNNY LINII KOLEIOWYCH STOP LKIWADCII PKP PLANY LKIWADCII PKP PLK TLK GLUPIE PKP KRUSZWA KAMENNA GURA DWOREZC TOROW PKP LUBAWKA DWOREZC TOROW PKP KRESZOW DWOREZC TOROW PKP MARSZOW DWOREZC PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WABRESZYCH MASTIO DWOREZC PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WALBRESZYCH DWOREZC GLOWNY PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WYSLI MNISRTEWIO INFRSARUKTURY SKARGIE PKP WYSLI MNISRTEWIO INFRASATRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI LELENKIA COM GAZCIE CZTELNKI KONRAD DYREKOR PKP KOWARY ZDRI PRZYTANEK ZLODZIE SZYNBEZAKRII KRADESZ CALKOWE CZIONIE TOROW PKP UTRZAMNIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PIESI OGRTDKIA PKP STOP LKIWADCII PKP REAKTYKWACII NIEDZYNNYCH LINII KOLEIOWYCH STOP LKIWADCII PKP PLK TLK PLANY LKIWADCII PKP PLK TLK TLK GLUPIE PKP PLK TLK PERON

lomnica dolny przytanek torow pjkp lomnica srednie przytanek torow pkp lomnica gura PRZYTANEK TOROW PKP MYSAKOWCIE DWOREZC PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP KOSTRZYCA DWOREZC ZLODZIE SZYNBEZAKRII TOROW PKP KOWARY DWOREZC GLOWNY STOP LKIWADCII PKP PLK TLK PERON KOWARY DZALKOWE PRZYTANEK ZLODZIE SZYNBEzAKRII TOROW PKP KOWARY DOLNY PRZYTANEK ZLODZIE SZYNBEZAKRII TOROW PKP KOWARY STADION PRZYTANEK ZLODZIE SZYN BEZAKRII TOROW PKP KOWARY ZXDROI PRZYTANEK ZLODZIE SZYBNBEZAKRII TOROW PKP KOWARY SREDNIE ZLODZIE SZYNBEZAKRII TOROW PKP WIADUKT KOWARY GORNIE PRZYTANEK ZLODZIE SZYN BEZAKRII TOROW PKP KOWARY SCIEGNY PRZYTANEK ZLODZIE SZYNBEZAKRII TOROW PKP TUNEL OGOREZLEC DWOREZC ZLODzIE SZYNBEZAKRII TOROW PKP KRADESZ CALKOWE CZIONIE TOROW PKP UTRZAMNIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PKP PIESI OGRTDKIA PKP STOP REAKTYKWACII NIEDZYNNYCH LINII KOLEIOWYCH STOP LKIWADCII PKP PLK TLK PLANY LKIWADCII PKP PLK TLK KRUSZWA KAMENNA GURA DWOREZC TIOROW PKP LUBAWKA dworezc torow pkp kreszow dworezxc torow pkp MARSZOW DWOREZC PIRESCA POPDZMNEGIO TOROW PKP WALBRESZYCH MASTIO DWOREZC PIRESCA P[ODZMNNEGIO TOROW PIKP WALBRESZYCH DWOREZC GLOWNY PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WYSLI MNISRTEWIO INFRSATRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI MNNISRTEWIO INFRSATRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI LELENKIA COKM GAZCIE CZTYELNKI KONRAD DYREKOR PKP KOWARY ZDROI PRZYTANEK ZLODZIE SZYNBEZAKRII TOROW PKP UTRZAMNIE KOSZTUIE DROGIE TOROW PKP PIESI OGRTDKIA TRUDNA SPRWA PKP STOP LKIWADCII PKP PLK TLK REAKTYKWACII CZECZYNNYCH LINII KOLEIOWYCH STOP LKIWADCIIE PKP PLK TLK GLUPIE PKP PLK TLK PLANY GLUPIE LKIWADCII PKP PLK TLK PERON

kowary dworezc glowny stop lkiwadcii pkp glupie pkp plk PLK TK TLK REAKTYKWACII NIEDZYNNYCH LINII KOLEIOWYCH PKP

lomnica dolny przytanek lomnica srednie przytanek toprow pkp lomnica gura przytanek toroqw pkp mysakowcie dworezc piresca podzmnegio zlodzie wszynbezakrii torow pkp stoop lkiwadcii pkp plk PLK TLK KOSTRZYCA DWOREZC ZLODZIE SZYNBEZAKRII TOROW PKP KOWARY DWOREZC GLOWNY STOP LKIWADCII PKP TOROW PKP PLK TLK KOWARY DZALKOWEE PRZYTANEK ZLODZIE SZYNBEZAKRII TOROW PKP KOWARY DOLNY PRZYTANEK ZLODZIE SZYNBERZAKRII TOROW PKP KOWARY STADION PRZYTANEK ZLODZIE SZYNBEZAKRII TOROW PKP KOWARY ZDROI PRZYSTANEK ZLODZIE SZYNBEZAKRII TOROW PKP KOWARY SREDNIE DWOREZC ZLODZIE SZYNBEZAKRII TOROW PKP WIADUKTY KOWARY GORNIE PRZYTANEK ZLODZIE SZYNBEZAkrii toriow pkp kowary sciegny PRZYSTANEK ZLODZIE SZYNBEZAJKRII TOROW PKP TUNEL OGOREZLEC DWOREZC ZLODZIE SZYNBEZAKRII TOROW PKP KRADESZ CALKOWE CZIONIE TIOROW PKP UTRZAMNIE KOSZTUIE TRUDNA SPRWA PIESI OGRTDKIA PKP STOP LKIWADCIIE GNMIA RADII TOROW PKP REAKTYKWACII NIEDZYNNYCH LINII KOLEIOWYCH PLANY STOP LKIWADCII PKP PLK TLK KRUSZWA KAMENNA GURA DWOREZCF TOPROW PKP LUBAWKA DWOREZC TOROW PKP KRESZOW DWOREZC ZLODZIE SZYNBEZAKRII TOROW PKP MARSZOW DWOREZC PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP[ WALBRESZYCH MASTIO DWOREZCPIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WALBRESZYCH DWOREZC ZLODZIE SZYNBEZAKRII TOROW PKP GLOWNY WYSLI MNISRTEWIO INFRSATRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI MNISRTRTWEWIO INFRSATRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI LELENKIA COM GAZXCIE CZTELNKI KONRAD DYREKOR KOWAERY PKP KOWARY ZDROI PRZYTANEK ZLODZIE SZYN BERKARII TOROW PKP UTRZAMNIE KOSZTUIE DROFGGIE TRUDNA SPRWA P[KP PIESI OGRTDKIA PKP STOP LKIWADCIIE GINA RADII TOROW PKP STOP L;KIWADCII PKP PLK TLK REAKTYKWACII NIEDZYNNYCH LINII KOLEIOWYCH STOP LKIWADCII PKP PLK TLK GLUPIE LKIWADCII PKP PLK TLK

KOWARY DWOREZC GLOWNY NIGDTY NIE BEDE ALE GDYBYM SIE STRAL SIE STANSKIO BURMTRZA IEDNDEI KARKONSKCH GMINM TO GLOWNYM PUNKTEM MOIM PROGRAMNIE ODNWENIE TRAKCII KOLEIOWYCH NA SZYM REIONIE ZOSTALA ONA CALKOWE ZANIEDBNA PORESZ BRAK SRODKOW ZAPOMNIE BRAK ZANIREAWANA KLIEDZEM DO IEI REAKTYKWACII BYC OCZYWSCIE WSPOLDZALNIE WSZYSTKCH GMNINM DOOKOLA KARKONSKCH BO IEDNA MALENKIA BUIEDNA NIE ZROBI NIEDZEGIO IAK OSTANIO OKAZLIO MNIE MARSZY OKREZANA TRSAIA OPKREZANA TRASIA KOLEIOWA OSBOWA TURTYTCZNA TOWAROWA OPA PIEKNY GRZBET NASZYCH GOR PSZAMI LUBAWCIE IAKUSZYCH A WSPOLPRCA PKP TRUDNA SPRWA BO WY ZWIEDZIC PIEKNY CZYSTY NIEGDTYS DWOREZC LELENEI GORZE ABY CALKOWCIE SIE DO SPRWAY ZNIECECH SMIECI BRUID ZANIEDBNIE PINADZIE WYDAIA SIE BYC ZASIEGU REKI ABY PKP URUMLIO PEWZY TLROW NA PLATFOMAMCH KOSZYCSI BEDZIE PODAWNA KOLEI ZAROBI NIEZCHE PINADZIE NA DRGACH ZAROBI NIECHE PINADZIE NA DRGACH ZNKNA KOLENY OGRMNIE ZQAWDRGI WZORW DO NALSDANIA SPECALNIE SZUKAC NIE TRZEBA SZWAI CARE POEDBNIO NALIPEI ZWIEDZAC KOLEIA AUSRTLI DNI WLONIE OD PRACY IEDZA NA TRSACH TURTYCZYCH NAWET POCAGOW STARYM STYLU ELETRCZKA U STOP SLAKKCH TATRT ZA WSZIE IUSZ BYLA POPULARNA PKP

LOMNICA DOLNY PRZYSTANEK TOROW PKP LOMNICA SREDNIE PRZYTANEK TOROW PKP LOMNICAGURA PRZYTANEK TOROPW PKP LOMNICA GURA PRZYSTANEK TOROW PKP MYSAKOWCIE DEWOREZC PIRESCA podzmnegio torow pkp stop lkiwadcii pkp plk MYSAKOWCIE DWOREZC ZLODZIE SZYNBEZAKRII TOROW PKP MLKIOW DWOREZC ZLODZIE SZYNBEZAKRII TOROW PKP KARPCZA DWOREZC ZLODZIE SZYNBEZSAKRII TOROPW PKP KRADESZ CALKOWE CZIONIE TOROW PKP WYSLI MNISRTEWIO INFRSATRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI MNISRTEWIO INFRSATRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI LELENKIA COM GAZCIE CZTELNKI KONRAD DYREKOR PKP KARPCZ DWOREZC ZLODZIE SZYNBEZAKRII TOROW PKP KRADESZ CALKOWE CZIONIE TORO PKP STOP LKIWADCII PKP PLK TLK REAKTYKWACII NIEDZYNNYCH LINII KOLEIOWYCH UTRZAMNIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PKP PIESI OGRTDKIA PKP STOP LKIWADCII PKP PLK TLK GLUIPIE LKIWADCII PKP PLK TLK PERON

BOLKOW DWOREZC ZLODZIE SZYNBEZAKRII STOP LKIWADCII TOROW PKP STOP LKIWADCII PKP PLK TLK WIADUKT MARSZOW DWOREZC PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WROCWA DWOREZC GLOWNY PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WYSLI MNISRTEWIO INFRSATRUKTURY SKARGIE3 PKP WYSLI MNISRTEWIO INFRSATRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI LELENKIA COM GAZCIE CZTELNKI KONRAD DYREKOR PKP BOLKOW DWOREZC ZLODZIE SZYNBEZAKRII TOROW PKP KRADESZ CALKOWE CZIONIE TOROW PKP UTRAMNIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PKP PIESI OGRTDKIA pkp stop lkiwadcii pkp PLK REAKTYKWACII NIEDZYYNYCH LINII KOLEIOWYCH STOP LKIWADCII PKP PLK GLUPIE LKIWADCII PKP PLK TLK TLK WIADUKT STOP LKIWADCII PKP PLK TLK PETCIA PKP PLK TLK PERON

kowary dworezc glowny nigdty nie bede ale gdybym stral sie stasnskio burmitrza iedndei karknskch gminm to glownym punktem mmoim prgramnie bylby ODNWENIE TRAKCII KOLEWYCH NA SZYM REIONIE ZOSTALA ONA CALKKOWCIE ZANIEDBNA PORESZ BRAK SRODKOW BRAK ZANIREWANA KLIDZEM DO IEI REAKTYKWACII BYC OSZWECIE WSPOLDZALNIE WSZTYKCH GMINM DOOKOLA KARKONOSZY BO IEDNA MALENKIA BIEDNA NIE NICZEGIO IAK SIE OSATNIO OKZALIO NIE TYLKIO MNIE SIE MARSZY OKREZANA TRASIA KOLEWIOWA OSBOWA TURTYCZNA TOWAROWA OPA PIEKNY CZYSTY GRZBET NASZYCH GOR PSZAMI LUBAWCIE IAKUSZYCH WSPOLPRCA PKP TRUDNA SPRWA BO WY ZWIEDZC PIEKNY CZYSTY NIEGDTYS DWOREZC LELENEI GORSZE ABY CALKOWKCIE SIE DO SPRWAY ZNIECHECH SMIECI BRUD A PNADZIE WYDAIA SIE BYC ZASIEGU REKI ABY PKP URMLIO PRZEWOZY TLROW OW NA PLATFORAMCH KOSZYCI BEDZIE POWIONA KOLEI ZAROBI NIECHE PNADZIE NA DROGACH ZIKNA KOLENY OGRMNIE ZWADRGI WZOROW DO NASLDAWNA SPECALNIE SZUKAC NIE TRZBA SZWAI CARE PODBNIO NALIPEI ZWIEDZAC KOEIA AURTLI DNI WLONIE OD PRACY IEDZA NA TRSACH TURTYTYCZYCH NAWET POCAGI PAROWE STARYM STYLU ELETRCZKA U STOP SLOWAKCH TATR ZA WSZIE IUSZ BYLA POPULARNA PKP

weekend drezynowe na 3 stacii w krkonskch karkonoszach KARPCZ KOWARY MYSAKOWCE DARMOWE IAZDTY DREZNOWE ODBEDEOM SIE IEDONESCZE DNACH 29 30 SIPERPNA 2015 GODZYCAH OD 10 DO 18 RAMACH TEI IMPREZY PRZEWDZIDUIMY ROZNEGIO RODZAIU ATRKCIE DLIA WSZYSTKCH RAMCAG TEI IMPERZY P[RZEIDUIEMY ROZNEGIO ROADZIU ATRKCIE DLA WSZTYKCH GOSCI MIN PRELEHCIE DOTYCZACE FISTORLI KOLEIENCSTWA KARKONOSZY ATRYSTYCZNIE MALOAWNIE ELEWACII MURA NA STACII KOWARY DWOREZC GLOWNY PKP STOISKIO FIRMOWE PATRONOW GMINM WIECEI FNFORMACI NA FACEBOK COM POCAGEM W GORY PATRONAT FORMOPWY NAD IMPREZA ORAZ TRANPOTR SOBOTE POMIEDZY STACAMI ZAPEWANIAIA KOLEIOWY DOLNOSLASKIE STOP LKIWADCII PETCA PKP PLK TLK KONRAD SIERSKIERKI POPYSACI PKP PLK TLK PERON

KOWARY DWOREZC GLOWNY REAKTYKWACII NIEDZYNNYCH LINII KOLEWYCH STOP LKIWADCII TOROW PKP PLK ZLODZIE PKP PLK TLK PLANY LKIWADCII GLUPIE PKP TOROW PKP PLK TLK TOROW PKP PLK TLK TOROW PKP PLK ZLOM

tunel ogorezlec dworezc zlodzie szyn bezakrii torow pkp kradesz calkowe czionie toro9w pkp - plk TLK UTRZAMNIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PIESI OGRTDKIA PKP STOP LKIWADCII PKP PLK TLK REAKTKWACII NIEDZYNNYCH LINII KOLEWYCH PKP PLK TLK STOP LKIWADCII TOROW PKP KRUSZWA KAMENNA GURA DWOREZC TOROW PKP LUBAWKA DWOREZC TOROW PKP KRESZOW DWOREZC TOROW PKP MASRSZOW DWOREZC PIRESCA PODZMNEGIO TOPROW PKP WALBRESZYCH MASTIO DWOREZC PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WALBRESZYCH DWOREZC GLOWNY PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WYSLI MNISRTEWIO INFRSATRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI MNISRTEWIO INFRSATRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI LELENKIA com gazcie cztelnki konrad dyrekor pkp kowary ZDROI PRSZYSTANEK ZLODZIE SZYNBEZAKRII TOROW PKP ZLODZIE SZYN BRAKRII KRADESZ CALKOWE CZIONIE TOROW PKP UTRZAMNIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PIRESCI OGRTDKIA PKP PLK TLK STOP LKIWADCII PKP PLK TLK REAKTYKWACII NIEDZYNNY LINII KOLEWWYCH PKP PLK STOP LKUIWADCII PKP PLK PLANY LKIWADCII GLUPIE PKP PLK TLK ZLOM GLUPIE TOROW PKP PLK TLK ZLOM GLUPUE PLANY LKIWADCII PKP TLK TLK PERON

TUNEL OGOREZLEC DWOREZC ZLODZIE SZYN BEZAKRII KRADESZ CALOWE CZIONIE TOROW PP PLK TLK REAKTYWACII NIEDZYYNYCH LINII KOLEWYCH STOP LKIWADCII TOROW PKP ZLODZIE SZYNBEAKRII TOROW PKP KRADESZ CALKOWE CZIONIE TOROW PKP UTRZAMNIE KOSZTUIE DROGIE TOROW PKP PREZCWKO MAFFII LKIWADCII PKP PLK TLK CHORBIE LKIWADCII TOROW PKP PLK GLUPIE PLANY LKIWADCII TOROW PKP PLK KRUSZWA KAMENNA GURA DWOREZC TOROW PKP LUBAWKA DWOREZC TOROW PKP KRSZOW DWOREZC STOP LKIWADCII TOROW PKP PERON MARSZOW DWOREZC PIRESCA PODZNEGIO TOROW PKP WABYSZYCH MASTIO DWOREZC PODZMNEGO TOROW PKP WALBRZYCH DWOREZC GLOWNY PKP PLK TLK WYSLI MNISRTEWIO INFRSATRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI MNISRTEWIO INFRSATRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI LELENKIA COM GAZCIE CTELNKI KONRAD DYREKOR PKP KOWARY ZDROI PRSZATNKU ZLODZIE SZYN BEZAKRII TOROW PKP KRADESZ CALKOWE CZIONIETOROW PKP UTRZAMNIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PISI OGRDKIA PKP REAKTYKWACII NIEDZYYNYCH LINI KOLEWYCH STOP LKIWADCII PREZCWKO LKIWADCII TOPROW PKP ZDYCHAHCI CHORBIA LKIWADCIIE OPISACII KONRAD DYREKOR DLACZEGIO LUBCIE ZABAWIE IEST LKIWADCII PKP PLK TLK TOROW NIEREMOTY TOROW PKP PLK TLK PERON

kowary dworezc glowny zaklad lkiwadcii plany lkiwadcii torow pkp glup[ie plany tortow pkp zlom reaktykwacii niedzynych linii kolewycvh stiop lkiwadcii torow pkp plk tlk zaDUPIE PLANY LKIWADCII TOROW PKP PLK TLK PERON

KOWARY DWOREZC GLOWNY ZLODZIE SZYN BEZAKRII KRADESZ CALKOWE CZIONIE UTRZAMNIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PIESI OGRTDKIA PKP ZAKLADII LKIWADCII TOROW PKP PLK MINSRTEWIO WASAKI NIE CIE LUBIE LKIWADCII TOROW PKP PLK REAKTYKWAKCII NIEDZYYNYCH LINII KOLEWYCH ZAKLDAII LKIWADCII TOROW PKP GLUPIE PLANY KROWA DIONA GROZY LKIWADCII TOROW PKP PREZCWKIO LKIWADCII SAMORZADTY GLUPIE PLANY PKP PLK TLK KLIWADCII TOROW PKP PLK TLK TLK TLK

KOWARY DWOREZC GLOWNY ZLODZIE SZYNBEZAKRII KRADESZ CALKOWE CZIONIE TOROW PKP UTRZAMNIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PIESI OGERTDKIA PKP KROWA DIONA GROZY LKIWADCII TOROW PKP STOP LKIWADCII TOROW PKP ZAKLADII LINII POSKCH GORZY LKIWADCII TOROW P[KP PLK TLK REAKTYKWACII NIEDZYYNYCH LINII KOLEWYCH KROWA DIONA GROZY LKIWADCII TOROW PKP PREZCWKIO LKIWADCII PROTESTY WALCZY SAMORZADTY GLUPIE PLANY LKIWADCII TOROW PKP PLK TLK KONRAD DYREKOR PKP PLK TLK ZLY LKIWADCII TOROW PKP PLK TLK KRTYKA PKP PLK KROWA DIONA GROZY LKIWADCII TOROW PKP PLK TLK TLK PREZCWKIO LKIWADCII PROTESTY SAMORZADTY KRTYKA PKP ZLOM NIE TOROW PKP ZLOM PLK TLK TLK TLK PERON

kowary dworezc glowny zlodzie szynbezakrii torow pkp kradesz calkowe czionie torow pkp utrzamnie kosztue drogie trudna sprwa pkp piesi ogrtdkia pkp wdnmio lkiwadcii pkp plk tlk PLK GROZY LKIWADCII TOROW PKP PLK TLK ZAKLADI LKIWADCII TOROW PKP PLK TLK REAKTYKWACII NIEDZYYNYCH LINII KOLEWYCH DIONA KROWA GRIOZY LKIWEADCII TOROW PKP PLK PREZCWKIO LKIWADCII PROTESTY SAMORZADTY STOP LKIWADCII TOROW PKP PLK TLK TLK TLK GLUPIE MNISRTEWIO INFRSATRUKTURY GROZY WARSZWA LKIWADCII LINII DO KOWARY DWOREZC GLOWNY TURTYKA PKP GURY MA POCAGOW PKP PLK KROWA DIONA GROZY LKIWADCII PKP SA PLK SAMARSZODTY WALCZY STOP LKIWADCII TOROW PKP PLK TLK TLK KONRAD DYREKOR PKP IEST ZLY PKPSA PLK TLK ZA LKIWADCII LINI DO KOWARY

kowary dworezc glowny zlodzie szynbezakrii torow pkp kradesz calkoe cziojie torow pkp krowa diona grozy lkiwadcii torow pkp walczy protesty walczy samorzadty zakadli poskch lini kolewych grozy lkiwadcii torow pkp plk PLK WIDNMIO LKIWADCII TOROW PKP PKLK TLK SAMORZADTY PROTESTY WALCZY SAMORZADTY STOP LKIWADCII TOROW PKP REAKTYKWACII NIEDZYYNYCH LINII KOLEWYCH FESTYN KOLEWYCH PPKP POCAGOW GORY IMPRESI DREZNONOWCH

kowary dworezc GLOWNY WDNMIO LKIWADCII DOLNY SLOSKU GROZY PKP SA PLK DO SODUI SAMORZADTY PROTESTY PRTESZCWKIO LKIWADCII LINII KOLEWYCH REAKTYKWACII NIECZYNNYCH LINII KOLEIOWYCH STIOP STOP LKIWADCII TOROW PKP PLK KONRAD PYTYCIE KONRAD DYREKOR PKP IEST ZLY PLK PKPSA ZA LKIWADCIIE PLANY LKIWADCII GLUPIE POMYSLYCH PKP PLK TLK TLK TLK ZLY ZA LKIWADCIE PKP PLK PLK TLK TLK TLK TLK

kowary dworezc glowny wdnmio lkiwadii dolny slosku plk PLK GRZY LKIWADII TOROW PKP PLK TLK ZAKLADII GROZY LKIWADII TOROW NA ZLOM PLK NA ZLOYM ZLOM PELK SAMORSZADTY WALCZY PROTESTY OBRONIE LINII DO KOWARY DWOREZC GLOWNY DUSZIE MASTIO CETRUM OGOREZLEC TUNEL DLUGI TURTYKA PKP REMOTY NIE OPLACA PKP PLK TLK GLUPIE PLANY LKIWADCII TOROW PKP PLK GROZY LKIWADCII TOROW PKP PLK TLK STOP LKIWADCII TOROW PKP PLK TLK REAKTYKWACII NIEDZYYNNYCH LINII KOLEIOWYCH KONRAD DYREKOR PKP STOP LKIWADII TOROW PKP PLK GLUPIE PLANY LKIWADCII TOROW PKP PLK TLK KONRAD DYREKOR PKP IEST ZLY NA PLK ZA LKIWADCIE LINII TURTYCZTCH KOLEWYCH PKP PLK TLK TLK ZLY ZLY PKP SA PLK GROZY LKIWADCII TOROW PKP PLK

KOWARY DWOREZC GLOWNY ZLODZIE SZYN BEZAKRII KRADESZ CALKOWE CZIONIE TOROW PKP UTRZAMNIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PKP PIESI OGRTDKIA PKP KROWA DIONA PKP PLK PKP SA GROZY LKIWADCIIE TOROW PKP PLK PLK PLK DUSZIE MASTIO KOWARY SAMORZADTY PROTESTY PRZCZYSWKIO LKIWADCII TOROW PKP PLK TLK ZAKLADII LKIWADCII TOROW PKP PLK TLK PRECZWKIO REAKTYKWACII NIEDZYYNNYCH LINII KOLEWYCH STOP LKIWADCII TOROW PKP WDNMIO LKIWADII TOROW PKP PLK PLK TOROW NA ZLOM PLK NA ZLOM KONRAD SKIERKIERKI DYREKTOR PKP IEST ZLY NA LKIWADCIIE PKP PLK TLK TLK DRZYNOWYCH RECZNIE PKP SZNOWOWE STOP LKIWADCIIE TOROW PKP PLK ZAKLADII LKIWADCII TOROW GLPIE PLANY LKIWADCII TOROW PKP PLK TLK TLK PERON

kowary dworezc glowny zlodzie szyn BEZAKRII KRADESZ CALKOWE CZIONIE TOROW PKP KRDESZ CALOWE CZIONIE TOROW PKP WDNMIO LKIWADCIIE TOROW PKP PLK GROZI MU LKIWADCIIE TOROW PKP plany lkiwadcie torow pkp ZAKLAD LKIWADCIE PKP ; PLK PRZCWKIO LKIWADCIE TOROW PKP PLK TLK REAKTYKWACII NIEDZYYNYCH LINII KOLEWYCH STOP LKIWADCIE TOROW PROTESTY SAMONORDZTY PRZESCKWIO LKIWADCIIE TOROW PKP PLK STOP LKIWADCIE TOROW PKP PLK TLK TLK TLK KONRAD DYREKTOR PKP IEST ZLY NA PKPSA PLK NA PLANY LKIWADCIE GLUPIE POMYSLUCH PKP PLK TLK TLK PKP PLK TLK PLANY LKIWADCIE TOROW NA ZLOM MUWIE PKP PLK NA ZLOM KOWARY DUSZIE MASTIO CETRUM MASTIO PKP ZA LKIWADCIE DO SODUI PLK TLK PROSZIE OPISACH DLACZEGIO NMIECKIE DO POCAGI POLISCIE IEST LKIWADCIE PKP PLK PLANY PERON KOWARY DWOREZC GLOWNY IEST SKLEPY BIEDRONKIA SKLEPY NIETIO DZWKI RECZNY STARTY DWOREZC GLOWNY KOWARY NIEDZNNIE TOROW PKP PLK WYMAGIA REMOTY TOROW PKP PLK GROZY LKIWADCIE TOROW PKP GLUPIE PLANY LKIWEADCIIE TOROW PKP PLK TLK PERON

Tak wygląda PKP w Mysłakowicach... http://www.karpacz.net/#video-dworzec-pkp-w-myslakowicach

KOWARY DWOREZC GLOWNY WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PIESI OGRTDKIA PKPSA PLK TLK TRUDNA SPRWA PKPSA PLK TLK PLANY LKIWADCII DOLNYCH SLOSKIU PKPSA PLK KROWA DIONIA GROZY LKIWADCII KOWARY DUSZE MASTIO PERON

w pezwozach paszerow zarszdzaiacia linina kostrztca ogorezlec trudna byolby po goedzi sie z dezcyzami dokp kolerskia dusza brlinlia zawiwadcy staci zawiadywanegio maiatkiu protestowala wobiec dezyzii dyrekkcii ktore wprwadzaly sie do sucssynei lkiwadcii ruchu na powierzoniei iei trasie nie podeiomoawnei zadnych inwestycii propodzacych do modernizaciii wiekowei dosloawnie nawierzchni a admieinstaracyine nakazy spowadzly sie poczatkowio do zmienei sczenie predkosci peszeiazdty na tei trasie pocagow nastepnie zawieszenia kursow tradyinie od lat uwzgledonioch w roz kladzie iazdty by w koncy dokonaci pelnei lkiwadcii kursow w piresei kllensci decyzia dotyczla kusrow pazazerski wraz z lkiwadcii kursow likwidanio etaty pracwnkow utrzymiac niezbetych do zabieipieczena ruchu towarowegio zawiadowca 4 dyzyrnych ruchy 4 zwrotnocowych i osbowa sprezataiaicia naszelnki stacii wszelkim srodkami zabiegala o za choawnie dotychoasczosoegio stany dllugio utrzymywala kasie chowania dotychasczegio stanu dlugio utrzamywala kasie biltowio bagazowe starszaiacac zludzenie pelniegio funkcionio wania placoweki interwewenia pkp

W DYREKCII DOKP APELOWALA I SZUKALA WSPARCIA UWSPARICA U WLADZI LOKALNYCHCZYNILIA TO ZE SWIADO MOSCIOM ZE KOLEI IEST BEZWGLEDNIA POTRZEBNIA FUNKCINONUIACYM IESCIE ZAKLADOM KTORYCH ESPEDYCIA WYTWORW I SUROWCOW PRESZ WIELE LAT ZWIOZANIE BYLA Z PKP BAZA STARTOWA BYLA KOWARSKIA STACA KOLEIOEWA O SWIADMINEI WAWCZASI PDPWEIE DZIALOSOCI ZA POWIEREIONIE KOLEIARSZAOM CENIE PRESZYSLKI DYWANY DZIALOSCI ZA POWIEREZONIE KOLEIARSZOM CENIE PRESZESLKI DYAWNY MASZYNY ZA POWIERZONIE KOLEIARSZOM CENIE PRESZYLKI DYAWNY MASZYNY OPAL ZAPEWNIE DO DZIASI PO LATACH PANI CZACZELNKI STACII KOWARY PKP PLK TLK

NADUFOEDZI ROK 1992 PREZYNOSCI OSTANENIE DNI NOBLIEI KOLELKI Z TRUDEM CHOCASI DOSTIONIE PORUSZWA SIE POZEGAlny zestaw tot warowy a lekomtywa wysyla w stornie masteczkia swoiie ostanie zawycie prszeslanie zbodzem gor presz popezdnkow rowenie zawycie preszelsanie zbodczem gor presz porszednkow rowenie 11o lat temy kondzy sie sluzba ostanegio zawiaDOWCY MAIRA SIDORUK W LATACH 1992 1992 1998 ZARZADZA ST NANOWECIE WIEKIE BY PO TRZESTY LATACH KOLEWIOWEGIO TRUDTY PDPOCZAC NA EMERTURSZE KOWARKCH DWOREZC POZSWTAIWA W IDEALNYM STANIE DEWASTACIA BRYK MIESCIE PESZELOM WW NA WWI WIEKI RZUCLI KOWARY NA KO LANIA A UCHALONEI PRWESZ RADNYCH NAZWA UL DWORCOWEI W MIEI SCIE SYMAPATYCZNEI O NEUTRALNYM WYDWIEKIU UL PREZYIAZNI ZOL MIRSZAS BRZMI IA KPINA PKP

PODAIE PRASA W RKIU 2009 NA KUIAWACH GRUPA PASIANTOW MLISNKOW STARYCH LINII KOLEWYCH ZAIERESTOAWALA STOWA RECZIONIA KUIAISWKIE KOLEI WOSKTOROWEI REAKTYWANIO KOLEI NA TRSAIE KROSEWNCIE BOINEWIO LIZBA Z 2000 KM STAREI LINII WYKORSZYTALI CZYNACI PRESZEZDNA OKOLO 13O WYRE MANTOWAWALI TABOR PAROWE DW48 LOKOMTYWA SPLANOWA LW2 LYD ROZNIE TYPY WAGONOW DREZYNY PLUG ODNEZONY PO PAIETAIAC LATA PIECDZIESATE SCZEDZIETE WW WIEKIU CZLKONKOWE STAWARZYNIE KKW Z DUMA MOWIA WYCELIMY NUMER ZLODZELOM WOZ TURTTOW I MIESCOWCICI CH

GAZETA WYBORZCZA W MAIU BR PISZE NAIWYSZA LIBA KON TORLI ROZPOCZELA KONTORE GRUPY PKP DOTYCZA GOSSPATARKI FI NANSOWEI WYBORNYCH SPOLEK LIZBA CHE PESZEBADAC PIESC DZIESIEC U SIEC POKRESLI ZB SPOLEKI O NAWIEKSZYCH PREZECHODACH PKP SA DUSZE SPOLKI OPERACNIE PKP CARGIO I INTERSCTY ORAZ DUSZE SPOLKI ZWIAZNIE Z INFASTUKURA CZYL PKP POSKIE LINIE KOLEWYCH POSKIE LINIE KOLIEIOWE ORAZ PKP ENETRGETYKIA PKP NIK DOWE SIE WELU REZECZY A MY IUSZ WIEMY ZE PRSZY TYLU SPOLKAKCH NIEZLE SIE MAIA REZE PREZESOW RAD NADORCZYCH I URZEDNKOW KOMPLETNY UPADEK PREZEMYSLU SPOWODWAL ZE TURTYKIA STAIE SIE MOZE IUSZ SIE STALA NAWAZNEISZIE OBSZAREM GOSPODARZYM W KOWARCH A TYM MIESCIE TRANSFORAMCIA ZROBLIA NIESYCHA NIE OKRUNIESTWIO POZBAWLIA LUDZI WIELU MIESCI PRACY ROWNIESZ W TRANPORCIE KOLEWYCH PONEWASZ MASTIO MA EGYSTOWACI W OPARCIU O TURTYKIE KOWARY MUSZ BYC WPLECONIE ZE WZGLEDTY NA WALORY KRAOBROZOWE ATAKCNIE POLOZENIE FISTORYCZNIE PRESZLOSCI WYGASLY POTENCAL PEZEMYSLOWY W TRANGRANCZNIE MOZLIWCI PLANOWENGIO POLECZNIE KOLEIOWEGIO OBY PLANOWANIE SIE ZMATERLIWAZNEGIO NIE SPOCZELIO W ARCHUM ZYCZEN I MORZENKI IAK TO W NIEDALEKIEI PRESZLOSCI BYWALIO

UGRUTOWALO SIE WSROD KOWARZAN PRZESWIADCZNIE ZE TAK PIEKNIE MASTIO CORAZ BARDZIE TRACII NA SWIOM UROKU ZE ODDALIA SIE OD WYMARZENEGIO DZIESATKI LAT OBRAZU ZE STOPNIWIO TEN OBRAZ RZWIEWIEWA SIE BEZ SLOADTY A ZYCIE OKAZUIE SIE KONCU ODMNIE ODBAIKOWEI MAGICZNEI WWIZI UTWIEREDZNIE W DZIECINSTWIE I MLODOSCI TYLKIO DLACZEGIO TEN OBRAZ STAIE SIE BRZYDSZY NIECH BEDZIE INNY ALE NIE BRZYDZY NA PRSZYKLADZIE KARKONKSKCH KOLEI USWIADMY SOBIE IAK NIEPOTRZENIE MILIA PRZYSTANKI NASZEGIO ZYCA COS BYLIO COS PREZEESTALO INTNECI NIE ZAWSZIE PREZHODZMY OBOK MLICZACO MU SISMY CZASAMI ZABIERAC GLOS BO PREZEMLICZANIE TO OBIETNIE A ZA BOIETNIENIE TO BRAK WRAZLIWOCI NIECZULOSCI PKP PO WIONIE NA TRANSKARKONOSKIEI KOLEI BRUTALNIE PREZPRWADZNIO DWIE OPERACIE NAIPREW RUSKIE W RAMCH REPASACII W PIEWSZCYCH MIESACAH POLSKOSCI ODCELI ELEKTRCZNIE RAMINMIA A POL WIEKIU POZNEI REZCZIONA TRANSFORAMCIA DOKONLIA EUTANAZII A POL WIEKIU POZNEI REZCZIONA TRANSFOMACIIA DOKNALA EUTANAZLI A UDZAL TYM MIALY I NADLI MAIA HORDTY RIODZMNEGIO SHOWU WAN DALI PO SPACESZIE WDUSZ TORU Z KOWAR DO KOWAR SREDNECH I NA WIDOK STACII KOWARY SREDNIE NIE MOZNA POSOTAC NIECZULYM PRZEKONAI SIE O TYM CZANOWANY CZETELINKU PKP PLK TLK ZLO

PODZIEKOWANIE POWOIEENNA FISTORE KARKONSKIEI KOLEKI MOGLEM PRZEKAZAC CZETLINKOM DZIEKI POMOCY PAN ZOFII CWITETNI I MARI SIODRUK ORAZ PNANOW IANA KNYCHALLY MARNIA MLIDOWSKIEGIO LESZKIA TRAT KIEWCZIWA ICH ZYCZWLICI UDOSTEPOMNIE DOKUMIETY FOTOGRAIE CH RE LACIE ZA AUTOPSLI POZWLY MI PRELIDZI LOSY DWOREZC KOLEWYCHO ST KOWARY W LATACH 1945 1992 PO IEGIO LKIWADCIIE RZEM WEDWALISMY PRESZ WEZOWY SZUR TORWSKIA PRESZ RYWANEGIO URKLIWYM KIEDTYS WEZELKAMI STACII PREZYSTANKOW DZIEKIUE ZA TE WSPOLNA WEDROWEKIE PKP

LOMNICA DILNY PRSZYTANEK TOROW PKP LOMNICA SREDNIE PRSZYTANEK TOROW PKP LOMNICA GURA PRSZYTANEK TOROW PKP MYSAKOWKCIE DWOEREZC PIRESCA PODZM,NEGIO TOROW PKP WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK TLK KOSTRZYCA DWOREZC WDNMIO LKIWADCII DIOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK TLK KOWARY DWOREZC GLOWNY WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK KOWARY DZIKOWIEC PRSZYTANEK WDNMIO LKIWADCII DLONYM SLOSKIU PKPSA PLK KOWARY DOLNY PRZYTANEK WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP KOWARY STADION PRSZYTANEK TOROW PKP KOWARY ZDROI PRSZYTANEK WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK TLK KOWARY SREDNIE DWOREZC WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK WIADUKTY KOWARY GORNY PRSZYTANEK TOROW PKP KOWARY SCIEGNY PRSZYTANEK WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP TUNEL OGOREZLEC DWOREZC ZLODZIE SZYN BEZAKRNII KRADESZ CALKOKCIE CZUIONIE TOROW PKP OTRZAMNIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PKP PIESI OGRTDKIA PKP WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK PLK PLANY LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK TLK ZAKLADI LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP KROWA DIONIA GROZY LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK REAKTYKWACII NIEDZYNNUYCH LINII KOLEWYCH SAMORDZADTY PROTESTY PECZEKIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK KRUSZWA KAMENNA GURA DWOREZC TOROW PKP LUBAWJKA DWOREZC TOROW PKP KRESZOW DWOREZC WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK MARSCZOW DWOREZC PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WALBRESZYCH DWOREZC MASTIO PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WALBRESZYCH DWOREZC GLOWNY PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WYSLUI MNISRTEWIO INFRSATRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI LELENKIA COM GAZCIE CZTELNKI KONRAD DYREKOR PKP KOWARY ZDROI PRSZYTANEK ZLODZIE SZYN BEZAKRNII KRADESZ CALKOWKOWCIE CZIONIE TOROW PKP OTRZAMNIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PKP PIESI OGRTDKIA PKP WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK PLANY LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK TLK ZAKLADI LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK KROWA DIONIA GROZY LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK REAKTYKWACII NIEDZYNNYCH LINII KOLEWYCH SAMORDZADTY PROTESTY PECZEKIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK KONRAD DYREKOR IEST ZLY ZA LKIWADCII STOP LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK TLK KOWARY DUSZE MASTIO PERON

LOMNICA DOLNY PRSZYTANEK TOROWE PKP PERON LOMNICA SREDNIE PRSZYTANEK TOROW PKP LOMNICA GURA PRSZYTANEK MYSAKOWCIE DWOREZC PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK KOSTRZYCA DWOREZC WDNMNIO LKIWADCII DOLNYM SL;OSKIU PKP PERON KOWARY DWOREZC GLOWNY WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK TLK PERON KOWARY DZILKOWIEC PRSZYTANEK WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK TLK PERON KOWARY DOLNY PRSZYSTANEK WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK PLK KOWARY STADION PRSZYTANEK WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK TLK KOWARY ZDROI PRSZYTANEK WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK PERON KOWARY SREDNIE DWOREZC WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK WIADUKTY KOWARY GORNIE PRSZYTANEK WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP SA PLK KOWARY SCIEGNY PRSZYTANEK WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TUNEL OGOREZLEC DWOREZC ZLODZIE SZYN BEZAKRNI KRADESZ CALKOWCIE CZIONIE TOROW PKP OTRZAMNIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PKP PIESI OGRTDKIA PKP WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP KRUSZWA KAMENNA GURA DWOREZC TOROW PKP LUBAWKA DWOREZC TOROW PKP KRESZOW DWOREZC ZLODZIE SZYNBEZAKRNII TOROW PKP PERON MARSZOW DWOREZC PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WALBRESZYCH DWOREZC MASTIO PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WALBRESZYCH DWOREZC GL;OWNY PIRESCA PODZMNEGIO TOPROW PKP PLK PERON WYSLI MNISTEWIO INFRSATRUKTURY SKARTGIE PKP WYSLI MNISRTEWIO INFRSATRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI LELENKIA COM GAZCIE CZTELNKI KONRAD DYREKOR PKP KOWARY ZDROI PRSZYTANEK ZLODZIE SZYN BEZAKRNI KRADESZ CALKOWCIE CZIONIE TOROW PKP OTRZAMNIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PKP PIESI OGRRTDKIA PKP WDNMIO PLANY LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK PERON ZAKLADI LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK KROWA DIONIA GROZY LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK PERON REAKTYKWACII NIEDZYNNYCH LINII KOLEWYCH SAMORDZADTY PROTESTY PECZEKIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK KONRAD DYREKOR STOP LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK TLK IEST ZLY ZA LKIWADCIE DOLNYM SLOSKIU PKP PLK KOWARY DUSZE MASTIO PERON

LOMNICA DOLNY PRSZYTANEK LOMNICA SREDNIE PRSZYTANEK TORIOW PKP LOMNICA GURA PRSZYTANEK TOROW PKP MYSAKOWKCIE DWOREZC PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TL;K PERON KOSTRZYCA DWOREZC WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK PERON KOWARY DWOREZC GLOWNY WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK PERON KOWARY DZIALKOWIEC PRSZYTANEK WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK KOWARY DOLNY PRTSZYTANEK WDNMIO LKIWASDFCII DOLNYM SLOSKIU PKPSA KOWARY STADION PRSZYTANEK WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK KOWARY ZDRIOI PRSZYTANEK WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK TLK KOWARY SREDNIE DWOREZC WDNMIO LKIWADCII DOL;NYM SLOSKIU PKPSA PLK TLK PERON WIADUKTY KOWARY GORNIE PRSZYTANEK WDNMIO LKIWADCII DOLMNYM SLOSKIU PKPSA PLK KOWARY SCIEGNY PRSZYTANEK WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK TLK TUNEL OGOREZLEC DWOREZC ZLODZIE SZYN BEZAKRNII KRADESZ CALKOKWCIE CZIONIE TOROW PKP OTRZYMANIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PKP PIESI OGRTDKIA PKP WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK PLANY LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK REAKTYKWACII NIEDZYNNYCH LINII KOLEWYCH SAMORDZADTY PROTESTY PECZEKIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK KRUSZWA KAMENNA GURA DWOREZC TOROW PKP LUBAWKA DWOREZC TIOROW PKP KRESZOW DWOREZC WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK MARSCZOW DWOREZC WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIUI PKP PLK WALBRESZYCH MASTIO DWOREZC PIRESCA PODZMNEGIO TORPW PKP WALBRESZYCH DWOREZC GLOWNY PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WYSLI MNISRTEWIO INFRSATRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI MNISRTEWIO INFRSATRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI LELENKIA COM GAZCIE CZTELNKI KONRAD DYREKOR PKP KOWARY ZDROI PRSZYSTANEK ZLODZIE SZYN BEZAKRNI KRADESZ CALKOWCIE CZIONIE TOROW PKP OTRZYMANIE KOSZTUIE DROGIE DROGIE TRUDNA SPRWA PKP PIESI OGRTDKIA PKP WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP SA PLK TLK PLANY LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK TLK ZAKLADI LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK KROWA DIONIA GROZY LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK TLK PERON REAKTYKWACII NIEDZYNNYCH LINII KOLEWYCH SAMORDZADTY PROTESTY PECZEKIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK TLK KONRAD DYREKOR IEST ZLY ZA LKIWADCIE DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK PERON STOP LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK TLK PERON KOWARY DUSZE MASTIO PERON

LOMNICA DOLNY PRSZYTANEK TOROW PKP LOMNICA SREDNIE PRSZYTANEK TOROW PKP LOMNICA GURA PRSZYTANEK TOROW PKP MYSAKOWKCIE DWOREZC PIRESCA PODZMNEGIO WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK PERON KOSTRZYCA DWOREZC WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKUIU PKP PLK TLK PERON KOWARY DWOREZC GLOWNY WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK PERON KOWARY DZIALKOWIEC PRSZYSTANEK WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK PERON KOWARY DOLNY PRSZYTANEK WDNMIO LKIWADCII DIOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK TLK PERON KOWARY STADION PRSZYSTANEK WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK TLK KOWARY ZDROI PRSZYTANEK WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK TLK PERON KOWARY SREDNIE DWOREZC WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK TLK PERON WIADUKTY KOWARY GORNY PRSZYTANEK WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK KOWARY SCIEGNY PRSZYTANEK WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK PERON TUNEL OGOREZLEC DWOREZC ZLODZIE SZYN BEZAKRNII KRADESZ CALKOKWCIE CZIONIE TOROW PKP OTRZYMANIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PKP PIESI OGRTDKIA PKP WDNMIO LJKIWADCIE DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK PERON PLANY LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK KRUSZWA KAMENNA GURA DWOREZC TOROW PKP PERON LUBAWKA DWOREZC TOROW PKP KRESZOW DWOREZC WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK MARSCZOW DWOREZC PIRESCA PODZMNEGIO TOPROW PKP WALBRESZYCH MASTIO DWOREZC PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WABRESZYCH DWOREZC GLOWNY PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WYSLI MNISRTEWIO INFRSARTRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI MNISRTEWIO INFRSATRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI LELENKIA COM GAZCIE CZTELNKI KONRAD DYREKOR PKP KOWARY ZDROI PRSZYTANEK ZLODZIE SZYN BEZAKRNII KRADESZ CALKOWCIE CZIONIE TORIW PKP OTRZYMANIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PKP PIESI OGRTDKIA PKP PLK TLK WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PLANY LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK ZAKLADI LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK TLK KROWA DIONIA PKP GROZY LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK REAKTYKWACII NIEYNNYCH LINII KOLEWYCH SAMORDZADTY PROTESTY PECZEKIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK STOP LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP KONRAD IEST ZLY ZA LKIWADCIE DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK DYREKTOR IEST ZLY ZA LKIWADCIE DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK TLK KOWARY DUSZE MASTIO PERON

KOWARY DWOREZC GLOWNY NIGDTY NIE BEDE ALE GDBYM STRAL SIE O STANOWSKIO BURMITRZA INDEI KARKONSKCH GMINM TO GLOWNYM PUNKTEM MOIM PROGRMNIE BYOBY ODWENIE TRAKCII KOLEWYCH W NA SZYM REIONIE ZOSTALA ONA CAKOWCIE ZANIEDBANA PORESZEZ BRAK SRODKOW ZAPOMNIE BRAK ZAINTERESOWANIA KLUDZEM DO IEI REAKTYKWACII BYC OCZYWSCIE WSPODZLALNIE WSZTYKCH GMINM KARKONOSZY BO IEDNA MALENKIA BIEDNIA NIE ZROBI IAK OKAZLIO NIE TYLKIO MNIE SIE MARSZY OKREZNA TRASIA KOLEIOWA TURTYCZTNIA TOWAROWA OPA PIEKNY GRZBIET NASZYCH GOR Z PSZAMI LUBACIE IAKUSZYCH WSPOLLPRACA PKP TRUDNA SPRWA BO WY ZWIEDZCI PIEKNY CZYSTY NIEDTYS DWOREZC LELENEI GORZE CALKOWCIE SIE DO SPRWAY ZNIECHECH SMIECI BRUD I A PNADZIE WYDAIA SIE BYC ZASIEGU REKI ABY PKP URUMLIO PEWOZY TLROW NA PLATFOMACH KOSZYCI BEDZIE PODWOINA KOLEI ZAROBI NIECHE PINADZIE NA DRGACH ZNKNA KOLENY I OGRMNIE ZAWALIDRGI WZORW DO NASLDAWNA SPECALNIE SZUKAC NIE TRZEBA SZWAI CARE PODBNIO NALIPEI ZWIEDAZC KOLEA AUSRTLI W DNI WLONIE OD PRACY IEDZA NA TRSACH TURTYTYCZTCH NAWET POCAGI PAROWE STATRYM STYLY ELETRCZKA U STOP SLOWAKCH TATR ZA WSZIE IUSZ BYLA POPULARNIA PKP

LOMNICA DOLNY PRSZYTANEK TOROW PKP LOMNICA SREDNIE PRSZYTANEK TOROW PKP LOMNICA GURA PRSZYTANEK TOROW PKP MYSAKOWKCIE DWOREZC PIERESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK PERON MYSAKOWKCIE DWOREZC WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK MLKIOW DWOREZC WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK KARPCZA DWOREZC ZLODZIE SZYN BEZAKRNI KRADESZ CALKWCIE CZIONIE TOROW PKP PLK TLK PERON WYSLI MNISRTEWIO INFRSATRUKTURTY SKARGIE PKP WYSLI MNISRTEWIO INFRSATRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI LELENKIA COM GAZCIE CZTELNKI KONRAD DYREKOR PKP KARPCZA DWOREZC ZLODZIE SZYUN BEZAKRNI KRADESZ CALKOWCIE CZIONIE TOROW PKP OTRZYMANIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PKP PIESI OGRTDKIA PKP WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK TLK PLANY LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK ZAKLADI LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK KROWA DIONA GROZY LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK REAKTYKWACII NIEDZYNNYCH LINII KOLEWYCH SAMORDZADTY PROTESTY PECZEKIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK KONRAD DYREKOR IEST ZLY ZA LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK STOP LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK TLK PERON KARPCZA DUSZE MASTIO PERON

BOLKOW DWOREZC WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK PERON WIADUKTY MARSCZOW DWOREZC PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP PERON WROCWA DWOREZC GLOWNY PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WYSLI MNISRTEWIO INFRSATRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI MNISRTEWIO INFRSATRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI MNISRTEWIO INFRSATRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI LELENKIA COM GAZCIE CZTELNKI KONRAD DYREKOR PKP BOLKOW DWOREZC ZLODZIE SZYN BEZAKRNII TOROW PKP KRADESZ CALKOWCIE CZIONIE TOROW PKP OTRZYMANIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PKP PIESI OGRTDKIA PKP WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK PLANY LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK ZAKLADI LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK KROWA DIONIA GROZY LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK TLK REAKTYKWACII NIEDZYNNYCH LINII KOLEIOWYCH SAMORDZADTY PROTESTY PECZEKIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK KONRAD DYREKOR PKP IEST ZLY ZA LKIWADCIE DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK STOP LKIWADCIE DOLNYM SLOSKIU PKPSA PLK TLK IEST ZLY ZA LKIWADCIE DOLNYM SLOSKIU PKP PLK TLK PERON BOLKOW DUSZE MASTIO PERON WIADUKTY

kowary dworezc glowny pkp mosty karszaych stop lkiwadii linii koleiowy niedzynnie wdnmio lkiwadii linii koleiowy pkp peron

kowary dworezc glowny pkp plk tlk karszaych pkp plk tlk tlk mosty peron

kowary dworezc glowny pkp karkoaszych peron konrad dyrekor stiioop lkiwadii linii koleiowy pkp plk tlk

karpcza dworezc wdnmio lkiwadii linii koleiowy trudna sprwa pkp piesi ordtkia pkp PLK PERON

BOLKOW DWOREZC STOP LKIWADII LINII KOLEIOWY PKP PLK PLANY LKIWADII LINI KOLEIOWY SAMASZRSZADTY PRECZEKIO LKIWADII LINI KOLEIOWY WIADUKTY PERON

KRESZOW DWOREZC WDNMIO LKIWADII DOLNYM SLOSKIU PLANY LKIWADII DIOLNYM SLOSKIU GNMINA BARDZIO ZABIEGA LKIWADIE TORWSKIA PKP PLK DEFTENMIE ZLKIWADII LINIE KOLEIOWY WIADUKTY PERON

KOWARY DWOREZC GLOWNY PKP MOSTY PERON MOSTY KARSZAYCH PERON

kowary dworezc glowny pkp mosty karsaaych peron

kowary dworezc glowny pkp mosty peron karszaych stcztnecn 2017 4

kowary dworezc gl;owny pkp mosty karszaych pkp stop lkiwadii dolnym sloskiu pkp peron

KOWARY DWOREZC GLOWNY PKP KARKASZYCH MOSTY

kowary dworezc glowny pkp mosty karaszych peron

kowary dworezc glowny pkp mosty karaszych

KOWARY DWOREZC GLOWNY PKP MOSTY KArkonaszych peron

kowary dworezc glowny pkp kaRKONSZYCH PERON MOSTY PERON

KOWARY DWOREZC GLOWNY PKP MOSTY KARKASZAYCH PKP PERON

KARPCZA dworezc stop lkiwadii dolnym sloskiu karkonaszych pkp peron

bolkow dworezc stop lkiwadii dolnym sloskiui pkp karkonaszych wiadukty peron

swradow zdroi dworezc stop lkiwadii wiadukty peron karkaszaych peron

kreszow dworezc stop lkiwadi dolnym sloskiu pkp wiaDUKTY PERON

LOWEKI SLOSKI DWOREZC STOP LKIWADII DOLMNYM SLOSKIU PKP PLK TLK PERON WIADUKTY PERON

kowary dworezc glowny pkp mosty karkonaszych pkp peron stop lkiwadii dolnym sloskiu pkp peron

KOWARY DWOREZC GLOWNY PKP MOSTY KARKASZAYCH PKP PERON

kowary dworezc glowny mosty karkaszaych peron

biolkow dworezc wdnmio lkiwadii dolnym sloskiu pkp plk wiadkty pkp peron

kowary dwoerezc glowny mosty karkaszaych pkp peron mosty

KONRAD KOWARY DWOREZC GLOWNY PKP MOSTYKARKONASZAYCH PERON NIEDZYNNIE PERON KOSTRZYCA DWOREZC STOP LKIWADII LINII KOLEIOWY WEDNKED DREZYNOWY NA WEKNDE DREZYNOWY NA TRSZATCH STACYCH KARKOSZAYCH PERON MOSTY PERON

ZLOTORIA PKP KARKOSZAYCH STOP LKIWADCII LINII KOLEIOWY MOSTYY PERON KONRAD DYREKOR PKP

kowary dworezc glowny karkoszaych peron mosty gnmina petyca odrzyczionia gnmina bardzio zabegia lkiwadcie torowskia pkp peron

kowary dworezc glowny karkszaych peron pkp mosty peron konrad dyrekor stop lkiwadcii linii koleiowy peron

kowary dworezc glowny pkp karkszaych pkp peron mosty peron

kowary dworezc glowny pkp KARKSZAYCH PKP PERON

KOWARY DWOREZC GLOWNY PKP KARKSZAYCH PERON MOSTY PERON

kowary dworezc glowny pkp karkszaych pkp peron konrad dyrekor pkp stop lkiwadcii linii koleiowy peron

karpcza dworezc torwskia pkp niedzynie glupie pkp kiedty remortrty toriow atobus pks kd wydzie tamnio remoty torow pkp kladzie mumowy koszty remoty nie ma torow pkp karkszaych pkp plk KONRAD DYREKOR IST ZLY GNMINIA UCIECKIA TEMONTYU PKP COGLIE KOSZTY UTRZANMIE KOSZTUIE BRAKIUE PINIEDZIE KLAMCIE DROGIO PIESI OGRTDKIA TERUDNA SPRWA PKP GLIPIE PIS KROWA DIONA PKP PLK TLK KARKSZAYCH PERON WEKIENDE DREZYNOWY PERON

kowary dworezc glowny pkp kqarkszaych peron mosty

lomnica DOLNY PRZYSTANEK PKP PERON LOMNICA SREDNIE PRZYSTANEK PKP LOMNICA GURA PRZYSTANEK PKP PERON WIADUKTY PERON MYSAKOWCIE DWOREZC PIRESCA PODZMNEGIO WDNIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PERON KOSTRZTYCA DWOREZC STOP LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP KOWARY DWOREZC GLOWNY PKP STOP LKIWADCII LINII KOLEIOWY PERON KOWARY DZALKOWECIE PRZYSTANEK PKP PERON KOWARY DOLNY PRZYSTANEK STOP LKIWADCII DOLNYM S LOSKIU PKP KOWARY STADION PRZYSTANEK PKP PERRON KOWARY ZDROI PRZYSTANEK STOP LKIWADII LINII KOLEIOWY KOWARY SREDNIE DWOREZC STOP LKIWADII LINII KOLEIOWY PERON WIADUKTY KOWARY GORNIE PRZYSTANEK PKP KOWARY SCIEGNY PRZYSTANEK PKP WIADUKTY PERON TUNEL OGOREZLEC DWOREZC ZLODZIE SZYN BEZAKRNI KRADRESZ CALKOWCIE ZICZIONIE TOROW PKP TRUDNA SPRWA PKP M PIESI OGRTDKIA PKP DETFETNIE ZLKIWADIA LINII KOLEIOWY WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU

LOMN ICA DOLNY PRZYSTANEK PKP LOMN ICA SREDNIE PRZYSTANEK PKP LOMNICA GURA PRZYSTANEK PKP MYSAKOWCIE DWOREZC PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP KOSTRZTYCA DWOREZC WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP KOWARY DWOREZC GLOWNY PKP PERON MOSTY KOWARY DZALKOWCIE PRZYSTANEK PKP WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU KOWARY DOLNY PRZYSTANEK PKP KOWARY STADION PRZYSTANEK PKP PERON KOWARY ZDROI PRZYSTANEK PKP KOWARY SREDNIE DWOREZC WDNMIO LKWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP WIADUKTY PERON KOWARY GORNIE PRZYSTANEK PKLP WIADUKTY KOWARY SCIEGNY PRZYSTANEK PKP WIADUKTY PERON TUNEL OGOREZLEC DWOREZC ZLIODZIE SZYN BEZAKRNI KARESCZ CALKOWCIE ZICZIONIE TOROW PKP DETTWNIE ZLKIWADCIA LINII KOLEIOWY GNMINA BARDZIO ZABIEGA LKIWADCIE TORWSKIA PKP DETTWNIE ZLKIWADIA LINIIE KOLEIOWY URADZ MALKIWASKCH NIE IEST ZANITRWANY KOLEI SAMARSZADTY PRECZEKIO LKIWADCII LINII WEEKNDE DREZYNOWY NA 3 STACIE KARKSZAYCH KRUSZWA KAMENNA GURA DWOREZC TOROW PKP LUBAWBKIA DWOREZC TOROW PKP KRESZOW DWOREZC SPOR LINIE KOLEIOWY GNMINA BARSDZABIEGA LKIWADCIE TORWSKIA PKP WEEKNDE DREZYNOWY NA 3 STACIE KARKSZAYCH PERON REAKTYKWACII NIEDZYNNYCHH LINII KOLEIOWY STOP LKIWADCII LINII KOLEIOWY PERON MARSCZOW DWOREZC PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WABRESZYCH MASTIO DWOREZC PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WABRESZYCH DWOREZC GLOWNY PKP PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WYSLI MNISRTEQWIO INFRSATRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI MNISRTEWIO INFRSATRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI LELENKIA COM GAZCIE CZINETLNKI KONRAD DYREKOR PKP KOWARY ZDROI PRZYSTANEK ZLODZIE SZYN BEZAKRNI KRAERESCZ CALKOWCIE CZIONIE TOROW PKP KOSZTYN ROSIONM UTRZANMIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PKP PIESI ORTYDKIA PKP WDNMIO LKIWADCII DOLNYM PLANY LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU ZALKIWADCII LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP GNMINA BADZRIO ZABIEGA LKIWADCIE LKIWADCIE TORWSKIA PKP DETEWNIE ZLKIWADCIA LINII KOLEIOWY UTRZAD MARSZALKOWKCKCH NIE IEST ZANITRWANY KOLE SAMORZADTY PRECZEKIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU REAKTYKWACII NIEDZYNNYCH LINII KOLEIOWY WEEKNDE DREZYNOWY NA 3 STACIE KARKSZAYCH STOP LKIWADCII LINII KOLEIOWY PERON

LOMNICA DOLNY PRZYSTANEK PKP LOMNICA SREDNIE PRZYSTANEK PKP PERON LOMNICA GURA PRZYSTANEK PKP MYSAKOWACIE DWOREZC PIRESCA PODZMNEGIO PKP PERON KOSTRZTYCA DWOREZC WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PERON KOWARY DWOREZC GLOWNY PKP PERON MOSTY KARKONASZAYCH PERON KOWARY DZALKOKOWADCIE PKP PERON KOWARY DZALKOWCIE PERON KOWARY DOLNY PRZYSTANEK PKP STOP LKIWADCII LINII KOLEIOWY PKP PERON KOWARY STADION PRZYSTANEK PKP PERON KOWARY ZDROI PRZYSTANEK PKP KOWARY SREDNIE DWOREZC WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP WIADUKTY PERON WIADUKTY PERON KOWARY GORNIE PRZYSTANEK PKP PERON KOWARY SCIEGNY PRZYSTANEK WDNMDIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PERON TUNEL OGOREZLEC DWOREZC ZLODZIE SZYN BEZAKRNI KOSZTY ROSIONM UTRZANMIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PKP PIESI ORTSDKIA PKP WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PLANY LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP DETHETNIE ZLKIWADCIA LINII KOLEIOWY PERON GNMINA BARDZIO ZABIEGA LKIWADCIE TORWSKIA PKP SAMORDZADTY PERCZKIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU REAKTYKWACII NIEDZYNNYCH LINII KOLEIOWY WEEKNDE DREZYNOWY NA 3 STACIE KARKSZAYCH KRUSZWA KAMENNA GURA DWOREZC TOROW PKP LUBAWBKIA DWOREZC TOROW PKP KRESZOW DWOREZC TOROW PKP MARSCZOW DWOREZC PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WABRESZYCH MASTIO DWOREZC PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WABRESZYCH DWOREZC PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP PERON GLOWNY WYSLI MNISRTEWIO INFRSARTRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI MNISRTEWIO INFRSATRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI LELENKIA COM GAZCIE CZTELNKI konrad dyrekor pkp KONRAD DYREKOR PKP KOWARY ZDROI PRZYSTANEK ZLODZIE SZYN BEZAKRNI KRAERESCZ CALKOWCIE CVZIONIE TOROW PKP KOSZTY ROSIONM UTRZANMIE KOSZTUIE DROGIE TOROW PKP PERON GNMINA BARDZIO ZABIEGA LKIWADCIE TORWSKIA PKP WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP ZALKIWADCI LKIWADCII LINII KOLEIOWY GNMINA BARDZIO ZABIEGA LKIWADCIE TORWSKIA PKP SAMORDZADTY PERRCZKIO LKIWADCII L;INI KOLEIOWY PKP REAKTYKWACII NIEDZYNNYCH LINII KOLEIOWY WEEKNDE DREZYNOWY NA 3 STACIE KARKONASZAYCH PERON KONRAD DYREKOR STOP LKIWADCII LINII KOLEIOWY PERON

lomnica dolny przystanek pkp peron lomnica srednie przystanek pkp lomnica gura przystanek pkp WIADUKTY MYSAKOWCIE DWOREZC PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP PERON KOSTRZTYCA DWOREZC PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP KOWARY DWOREZC GLOWNY PKP PERON WEEKNDE DREZYNOWY NA 3 STACIE KARKSZAYCH PERON MOSTY KOWARY DZALKOKWKOWCIE PRZYSTANEK PKP PERON KOWARY DOLNY PRZYSTANEK PKP PERON KOWARY STADION PRZTYSTANEK PKP KOWARY ZDROI PRZTYSTANEK PKP PERON KOWARY SREDNIE DWOREZC ZLODZIE SZYN BEZAKRNI PKP PERON WIADUKTY KOWARY GORNIE PRZYSTANEK PKP STOP LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PERON KOWARY SCIEGNY PRZYSTANEK PKP PERON TUNEL OGOREZLEC DWOREZC ZLODZIE SZYN BEZAKRNI KAREDSCZ CALKOJKWCIE CZIONIE TOROW PKP SA PLK TLK UTRZANMIE KOSZTTY ROSIONM WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLANY LKIWADCII DOLNYM SL;OSKIU DETFNTENIE ZLKIWADIA LINII KOLEIOWY GNMINA BARDZIO ZABIEGA LKIWADCIE TORWSKIA PKP PERON SAMORDZADTY PRECZ EKIO LKIWADCII DOLINYM REKTYKWACII NIEDZYNNYCH LINII KOLEIOWY PERON WEEKNDE DREZYNOWY NA 3 STACIE KARKSZAYCH PERON KRUSZWA KAMENNA GURA DWOREZC TOROW PKP PERON LUBAWBKIA DWOREZC TOROW PKP KRESZOW DWOREZC GNMINA BADZRIO ZABIEGA LKIWADCIE TORWSKIA PKP

KOWARY DWOREZC GLOWNY NIEDTY NIE BDE ALE GDTYBYM STRAL STANSKIO BYURMTRZA IEDNDEI KARKSZAKKICH GINM IEDNDEI GMNMINM TO GLOWNYM PUKITEM MIOM PRAGARNMIE BYLOBY ODNIEWADNIE TRAKCII KOLEIOWY MIOM PRAGAMONMIE BYLOBY ODNIWENIE ATKARKCII KOLEIOWY KOLEIOWY W NA SZYM REIONIE ZOSTALA CALKOWADCKIE ZANIEDBNIA PORESz BRAK SRODKOW BRAk zanitrwania KLUDZEMN DO IEI REAKTYKWACII BYC OEWSCIE WSPOLDZALDZNIE SKIEKCH GINM KARKSZAYCH BO IEDNA MALENKIA NIE ZROBI NIOEDZEGIO IAK SIE ASTNIO OKASZALIO NIE TYLKIO MNIE SIE SIE MARSZAY OKREZANA TRSAIA KOLEIOWA OSBOBOWA TURTYCZNIA PIEKNY GREZBET NAWSZAYCH GO PSZAMI LUBACIE IAKUSZAYCH WSPLRACA PKP TRUDNA SPRWA WYSARTRCZY ZWIEDZC PIEKNY CZYSTY NIEDTYS DWOREZC LELENEI GORZXE ABY CALKOWAKWCIE SIE DO SPRWA ZNIECECH BRUD SMIOECI ZABNIENIE PINIEDZIE WYDAIA SIE BYC ZASIEGU REKI WYASATRCZY NIEDTY DWOREZC LENELEI GORZE ABY CALKOWAKOWCIE SIE SIE DO SPRWAY ZNIECECH SMIECI BRUD ZABNIENIE PINIEDZIE WYDAIA SIE BYC ZASEGY REKI ABY PKP URNMLIO PREZOZY TLROW NA PLATRMAMCH KOSZCI BEDZIE POWEDNIO KOLEI ZARBI NIECHIE PINIEDZIE NA KOLENY OGRNMIE ZAWADRGIGCH WZOROW DO NASLDANIA SPECALNIE SZUKAC NIE TRZBA SZWAI CARIE PODBNIO NALIPEI ZWIEDZAC KOLE AURTSLI DNI WIONIE DO PRACY IEDZA NA TRSACH SPECALNIE SZUKAC NIE TRZABIA SZWAI CARIE PODBNIO NALIPEI ZWIEDAZC KOLEIA AURTSLI DNI WOILNIE OD PRACY IEDZA NA TRSACH TURTYCZTCH NAWEET POCAGI PAROWE STARYM STYLU ELRTECZKIA U STOP LKIWAKCH TATR ZA WSZIE IUSZ BYLA POPULARNA PKP

lomnica dolny przystanek pkp torow peron LOMNICA SREDNIE PRZYSTANEK PKP PERON LOMNICA GURA PRZYSTANEK PKP PERON MYSLAKOWCIE DWOREZC PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP PERON M,YSAKOWCIWE DWOREZC STOP LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PERON MILKOW DWOREZC STOP LKIWADCII LINII KOLEIOWY PERON KARPCZA DWOREZC STOP LKIWADCII LINII KOLEIOWY PERON WYSLI MNISRTEWIO INFRSATRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI MNISRTEWIO INFRSATRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI LELENKIA COM GAZCIE CZTELNKI KONRAD DYREKOR PKP KARPACZ DWOREZC ZLODZIE SZYN BEZAKRNI KAREDSCZ CALKOWKCIE CZIONIE TOROW PKP KOSZTY ROSDIONM UTRZANMIE KOSZTUIE TRUDNA SPRWA PKP PIESI OGRTDKIA PKP KROWA DIONA PKP WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PLANY LKIWADCII DOLNYM SL;OSKIU ZALKIWADI LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP UTRZAD MARSZALKOSKCH NIE IEST ZANITRWANY KOLEI OTRWALIO DROGIE ROSZYSTOW BUDWA SCSZKI ROWEROWE GNMINA BARDZIO ZABIEGA LKIWADCIE TORWSKIA PKP DEFTENMIE ZLKIWADIA LINII KOLEIOWY SAMORDZADTY PRECVZEKIO LKIWADCII LINII KOLEIOWY REAKTYKWACII NIEDZYNNYCH LINII KOLEIOWY WEEKNDE DREZYNOWY NA 3 STACIE KARKASZAYCH KONRAD DYREKOR STOP LKIWADCII LINII KOLEIOWY PERON

BOLKOW DWOREZC STOP LKIWADCII LINII KOLEIOWY TOROW PKP PERON WIADUKTY PERON MARSCZOW DWOREZC PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP PERON WROCLWA DWOREZC GLOWNY PIRESCA PODZMNEGIO TOROW PKP WIADUKTY WYSLI MNISRTEWIO INFRSATRUKTURY SKARGIO PKP WYSLI MNISRTEWIO INFRSATRUKTURY SKARGIE PKP WYSLI LELENKIA COM GAZXCIE CZXTELNKI KONRAD CZTENKI DYREKOR PKP BOLKOW DWOREZC ZLODZIE SZYN BEZAKRNI KAREDSCZ CALKOWKCIE CZIONIE TOROW PKP KOSZTY ROSIONM UTRZANMIE KOSZTUIE DROGIE TRUDNA SPRWA PKP PIESI OGRTDKIA PKP KROWA DIONA PKP SA PLK TLK WDNMIO LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU PKP PLANY LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU ZALKIWADCII LKIWADCII DOLNYM SLOSKIU DETNTEWNIE ZLKIWADIA LINII KOLEIOWY GNMINA DARDZIO ZABIEGA LKIWADCIE TORWSKIA PKP UTRZAD MARSZALKOSKCH NIE IEST ZANITRWANY KOLE DETTWNMIE ZLKIWADIA LINII KOLEIOWY OTRWALIO DROGIE RORESZYSTOW TOREWSKIA PKP PLK TLK SAMORDZADTY PRECZEKIO L;LKIWADCII LINII KOLEIOWY REAKTYKWACII NIEDZYNNYCH LINII KOLEIOWY WEEKNDE DREZYNOWY NA 3 STACIE W KARKONOSZACH KONRAD DYREKOR STOP LKIWADCII LINII KOLEIOWY PKP SA PLK TLK PERON WIADUKTY

kowary dworezc glowny pkpkarszaych peron mosty karszaych peron

KARPCZA DWOREZC BRAK ZANITRWANIA NIE UTRZAD MARSZLKOKOPSKCH NIE IEST ZANITRWANY CAPY PKP SA PLK TLK KARKONSZACH GNMINA BADZRIO ZABIEGA LKIWADCIE TORWSAKIA PKP WEEKNDE DREZNOWY NA 3 STACIE KARKONSZACH CAPY PKPSA PLK TLK KROWA DIONA PKP SA PLK TRUDNA SPRWA PKP PLK TLK

KARPCZA DWOREZC CAPY CAPY PKP SA PLK TLK KOZA PKP SA PLK GNMINA BADZRIO ZABIEGA LKIWADCIE TORWSAKIA UTRZAD MARSZAlkokoskch nie IEST KARKONSZACH

Polecane