Jak bardzo zadłużony jest Wrocław? 71 Nevs pyta radnego Krystiana Mieszkałę"

12 listopada 2015 roku, 14:41 12 listopada 2015 roku, 19:06

1 osoba wzięła udział w dyskusji

Wypowiedź Pana Krystiana Mieszkały jest zbyt ostrożna. Stopień jej konkretyzacji , brak przykładów świadczy o tym ,że jako członek komisji Rewizyjnej nie ma pełnego wglądu w wydatki nie tylko spółek ale i w wydatki Zarządu. Uniemożliwia mu to mętny statut Miasta Wrocławia i regulacje w ramach praktyki Urzędu. Sytuacja taka istnieje co najmniej od początku lat dziewięćdziesiątych i nie zmieniła tego ustawa o informacji publicznej. Dostęp do sprawozdań spółek jest bezwartościowy, gdyż podane są w nich jedynie wartości syntetyczne - zauważa Radny i ma rację. Audyt RIO nie budzi z kolei mojego zaufania od czasów kiedy RIO nie wykryła tego co odkrył Jacek Adamus w 1996 roku- niezgodnego z prawem budżetowym konstruowania sprawozdania budżetowego. Propozycja podziału na wydatki konieczne i fakultatywne jest poniekąd oczywista. Wielkie podmioty gminne a nawet państwa dyskutują wydatki budżetowe faktycznie tylko w obszarze wydatków fakultatywnych . Te zaś stanowią znikomą część budżetu. We Wrocławiu wydatki fakultatywne są zbyt wysokie i w sposób oczywisty nieoczywiste. Jest to działanie świadome i główna przyczyna zadłużenia.

Polecane