Prof. Jędrysek: NIE DLA „BIAŁEJ KSIĘGI OCHRONY ZŁÓŻ KOPALIN”

18 grudnia 2015 roku, 12:40

autor: Mariusz Orion Jędrysek

PolskProf. zw. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek jest posłem na Sejm RP KP PiS Przewodniczącym Zespołu Surowców i Energii, Z-cą Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, oraz członkiem (i współinicjatorem powołania) Nadzwyczajnej Komisji Energii i Surowców Energetycznych (www.jedrysek.eu) W latach 2011-14 był członkiem Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży. W latach 2005-2007 był wiceministrem środowiska i Głównym Geologiem Kraju - inicjatorem poszukiwań gazu i ropy naftowej w łupkach w Polsce (i Europie). Pełnił także funkcję Prezydenta Rady Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego przy ONZ (2006-7). Obecny na FB, TT, YouTube i S24. Jest także kierownikiem Zakładu Geologii Stosowanej i Geochemii na Uniwersytecie Wrocławskim,

2 osoby wzięły udział w dyskusji

Czy to oznacza, że Pan prof. nie zamierza chronić naszych zasobów narodowych? Czy Pan wie, że zmieniona w 2012 r. ustawa Pgg została "skrojona" pod grabież surowców, pod pretekstem własności nieruchomości? Polecam uwadze kopalnię melafiru w Rybnicy Leśnej.

Znalazł się mądrala. Sam fakt przynależności do faszystowskiej organizacji PiS dyskwalifikacje go jako osobę wiarygodną. Pewnie prezes uznał, że w myśl zasady ich organizacji: "teraz my kur...a!, należy położyć łapę na profitach.

Polecane