List Pani R. Jasinskiej dyrektorki Teatru Arka do byłych pracowników: "Wszystko jest dobrze , póki są pieniądze:

16 marca 2016 roku, 0:21

1 osoba wzięła udział w dyskusji

Pani Jasińska kolaborowala do niedawna z Lewactwem a teraz nawrócenie ?

Polecane