Wrocław: Kwiecień miesiącem Lwowa!

22 marca 2016 roku, 8:29 22 marca 2016 roku, 8:29

1 osoba wzięła udział w dyskusji

Lwów to polskie miasto i basta. Naród ukraiński powstał na deskach kreślarskich antypolskich Habsburgów we Wiedniu by skłócić Polaków i Rusinów, tworząc z jednych i drugich na tym obszarze odrębny naród. odnosząc się do imprezy czy będzie wystawa o rzezi wołyńskiej za którą Ukraińcy nie chcą przeprosić i wręcz idą w zaparte że jej nie było?

Polecane